Basisschool Rosa Boekdrukker: open source software als uitgangspunt

Middenin De Baarsjes, het kleinste en dichtbevolktste stadsdeel van Amsterdam, ligt de openbare basisschool Rosa Boekdrukker. Met zijn ongeveer 250 leerlingen en 32 leerkrachten wijkt de school, vernoemd naar de kleuterleidster die een groot aandeel had in de Februaristaking (1941), niet echt af van het landelijk gemiddelde. Dat doet het wel als gekeken wordt naar de rol die ICT binnen de school inneemt.

OBS Rosa Boekdrukker is een van de weinige Nederlandse scholen die zélf software ontwikkelt en daarbij open source als uitgangspunt neemt. “Open source software is inderdaad belangrijk voor ons, maar uiteindelijk gaan we voor het beste”, zo zegt Dirk Schouten, ICT-vrijwilliger en -ontwikkelaar. Lees meer hierover op Livre

Advertenties