Staat California overweegt verplichten OpenDocument Format

De Amerikaanse staat Californië zou van plan zijn het gebruik van Open Document Format verplicht te gaan stellen voor zijn diensten. De overheid legt daarmee nog meer druk op de schouders van Microsoft, dat zijn Office Open XML wil laten standaardiseren. Vooralsnog is het Open Document Format het enige formaat dat een ISO-goedkeuring heeft en bijgevolg geniet deze technologie bij overheden de voorkeur.

Microsoft is druk bezig met het tot standaard laten verheffen van zijn Open XML-specificaties, maar stuit daarbij op heel wat weerstand. Middels een wetsvoorstel wil Californië nu Texas en Minnesota achterna gaan en het gebruik van ISO-gestandaardiseerde documentformaten verplicht stellen in zijn administratie. ODF wordt daarbij niet met naam genoemd, maar tegen 2008 moeten overheidsdiensten uitgerust zijn om documenten in een open, op XML gebaseerd formaat op te slaan en uit te wisselen. Volgens IT Wire zal Microsoft niet in staat zijn Open XML door het testtraject dat daarmee gepaard gaat te krijgen, zodat het Open Document Format de enige serieuze optie is die overblijft.

Bron: tweakers.net

Advertenties