Voorstel voor HTML 5 ingediend bij W3C

Mozilla, Opera en Apple hebben de W3C voorgesteld HTML 5 als basis te nemen voor de verdere ontwikkeling van html. De drie bedrijven hebben in een werkgroep jarenlang aan de update van de html-specificatie gewerkt. De Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) is in 2004 ingesteld uit onvrede over de trage ontwikkeling van html. W3C moet die ontwikkeling in goede banen leiden en dacht dat te doen door xhtml voor te stellen als opvolger van html. Deze taal is vergelijkbaar met html, maar gebaseerd op xml.

Xhtml kent een aantal grote nadelen; zo is de taal niet volledig backwards compatibel en wordt xhtml niet ondersteund door Internet Explorer. Een ander probleem volgt uit het feit dat de verwerking van xml stokt zodra er een fout in de syntaxis voorkomt. De meeste xhtml-pagina’s die er zijn laten zich daarom als html-documenten verwerken door browsers. Ondanks dat dit misvormde html oplevert, kunnen browsers ermee overweg omdat ze html als tag-soup verwerken: ze proberen er het beste van te maken.

Op dit moment handelt iedere browser invalide html op eigen wijze af, maar daar moet HTML 5, ook wel Web Applications 1.0 genoemd, een einde aan maken door standaardregels op te leggen voor de verwerking van misvormde html. Lees meer op tweakers.net

Advertenties